Color~|欧米茄﹏. 最后在线
2024.02.21 18:49
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 上校副参
混战积分 75693.50
跳跃积分 4.10
死亡积分 0.00
生化积分 0
总 积 分 75697.60
下一等级 上校总参 需4302.41 分
游戏 I D Color~|欧米茄﹏.
所在公会 七彩阳光
玩家来自 江苏省连云港市电信
最后在线 2024-02-21 18:49:35
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 43 (-1)  总积分 26417.7
杀敌 KD 2.20 死亡
3430
1558
开火 命中率 13.03% 命中
88994
11598
杀敌 爆头率 27.29% 爆头
3430
936
死亡 被爆头率 29.91% 被爆头
1558
466
埋包 成功率 33.33% 爆破
9
3
拆包 成功率 80.70% 成功
57
46
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
4843
匪徒 162 (3%) 警察 4265 (88%) 观众 416 (9%)
每局杀敌 0.71 每局阵亡 0.32
最先杀敌 92 (1.90%) 最后杀敌 222 (4.58%)
最先阵亡 33 (0.68%) 最后阵亡 111 (2.29%)
 在线时间
108小时42分55秒
每小时杀敌 31.55 每分钟杀敌 0.53
每小时阵亡 14.33 每分钟阵亡 0.24
总伤害值 475412 平均伤害 40.99
每小时伤害 4373.00 每分钟伤害 72.88
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 1454 402 190 13.07% 15638 2004 12.81% 216379 107.97
M4A1 1356 609 576 42.48% 56361 5683 10.08% 155685 27.39
Deagle 207 358 57 27.54% 3634 521 14.34% 21463 41.20
Hegrenade 176 27 0 0.00% 3394 2433 71.69% 52852 21.72
USP 105 37 64 60.95% 2590 486 18.76% 14088 28.99
Galil 35 13 17 48.57% 963 114 11.84% 3798 33.32
Famas 34 12 15 44.12% 1634 134 8.20% 3613 26.96
AK47 31 13 10 32.26% 2624 146 5.56% 3595 24.62
Knife 25 18 1 4.00% 1809 46 2.54% 2910 63.26
AUG 4 3 3 75.00% 169 21 12.43% 498 23.71
MP5navy 2 2 2 100% 20 8 40.00% 208 26.00
Glock18 0 0 0 0.00% 14 0 0.00% 0 0.00
M249 0 0 0 0.00% 10 0 0.00% 0 0.00
XM1014 0 1 0 0.00% 8 1 12.50% 45 45.00
SG552 0 0 0 0.00% 5 0 0.00% 0 0.00
FiveSeven 0 0 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 43 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 20 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00