FANTASTICS &`水淺王八多~ 最后在线
2021.10.21 11:21
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 230500.80
跳跃积分 617.00
死亡积分 64926.50
生化积分 0
总 积 分 296044.30
下一等级 大元帅 需3955.71 分
游戏 I D FANTASTICS &`水淺王八多~
所在公会 Counter Strike`
玩家来自 甘肃省甘南州合作市
最后在线 2021-10-21 11:21:27
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有4项荣誉 荣誉榜
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2021年混战服总数据统计
 总排名 1020 (15)  总积分 21481.6
杀敌 KD 0.90 死亡
7069
7867
开火 命中率 9.86% 命中
214683
21164
杀敌 爆头率 81.21% 爆头
7069
5741
死亡 被爆头率 28.47% 被爆头
7867
2240
埋包 成功率 45.00% 爆破
120
54
拆包 成功率 68.00% 成功
25
17
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0.00% 胜利
3
0
 游戏局数
14154
匪徒 9550 (67%) 警察 3736 (26%) 观众 868 (6%)
每局杀敌 0.50 每局阵亡 0.56
最先杀敌 742 (5.24%) 最后杀敌 388 (2.74%)
最先阵亡 1162 (8.21%) 最后阵亡 303 (2.14%)
 在线时间
262小时51分08秒
每小时杀敌 26.89 每分钟杀敌 0.45
每小时阵亡 29.93 每分钟阵亡 0.50
总伤害值 1043311 平均伤害 49.30
每小时伤害 3969.19 每分钟伤害 66.15
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 5415 5091 4591 84.78% 122181 12581 10.30% 729953 58.02
M4A1 722 713 508 70.36% 33443 2512 7.51% 100066 39.84
Deagle 304 752 240 78.95% 7364 755 10.25% 51067 67.64
Glock18 171 233 134 78.36% 4395 715 16.27% 24632 34.45
AWP 156 82 76 48.72% 2987 196 6.56% 34371 175.36
USP 84 148 74 88.10% 1618 310 19.16% 11942 38.52
Hegrenade 52 194 0 0.00% 9883 3412 34.52% 66772 19.57
Famas 47 62 36 76.60% 1837 175 9.53% 7162 40.93
Galil 47 39 40 85.11% 1601 144 8.99% 6903 47.94
MP5navy 33 30 18 54.55% 1098 184 16.76% 4668 25.37
Knife 25 280 16 64.00% 27976 120 0.43% 3551 29.59
SG552 13 10 8 61.54% 386 59 15.28% 2140 36.27
AUG 5 3 4 80.00% 60 16 26.67% 845 52.81
M249 2 2 1 50.00% 77 5 6.49% 172 34.40
Scout 0 1 0 0.00% 14 0 0.00% 0 0.00
XM1014 0 1 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0.00
C4 0 7 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 39 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 183 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00