Cs*Man|王连举 最后在线
2022.08.08 06:23
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 中校师长
混战积分 23713.50
跳跃积分 0.00
死亡积分 42555.64
生化积分 0
总 积 分 66269.14
下一等级 上校副参 需3730.87 分
游戏 I D Cs*Man|王连举
所在公会 成熟男人||
玩家来自 陕西省汉中市
最后在线 2022-08-08 06:23:06
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2022年混战服总数据统计
 总排名 7382 (82)  总积分 621.1
杀敌 KD 0.99 死亡
342
345
开火 命中率 14.19% 命中
10283
1459
杀敌 爆头率 49.71% 爆头
342
170
死亡 被爆头率 24.35% 被爆头
345
84
埋包 成功率 47.06% 爆破
17
8
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
488
匪徒 436 (89%) 警察 40 (8%) 观众 12 (2%)
每局杀敌 0.70 每局阵亡 0.71
最先杀敌 25 (5.12%) 最后杀敌 13 (2.66%)
最先阵亡 22 (4.51%) 最后阵亡 8 (1.64%)
 在线时间
10小时0分54秒
每小时杀敌 34.15 每分钟杀敌 0.57
每小时阵亡 34.45 每分钟阵亡 0.57
总伤害值 48548 平均伤害 33.27
每小时伤害 4847.53 每分钟伤害 80.79
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 247 210 126 51.01% 6701 929 13.86% 32921 35.44
Galil 39 38 19 48.72% 1271 190 14.95% 5706 30.03
M4A1 16 25 6 37.50% 647 83 12.83% 2227 26.83
Deagle 14 21 8 57.14% 264 43 16.29% 2097 48.77
Glock18 10 8 6 60.00% 464 64 13.79% 1276 19.94
Famas 4 3 2 50.00% 180 16 8.89% 584 36.50
AWP 4 5 0 0.00% 42 8 19.05% 688 86.00
USP 3 8 0 0.00% 97 15 15.46% 238 15.87
SG552 2 2 2 100% 90 7 7.78% 256 36.57
Knife 1 9 1 100% 325 2 0.62% 315 157.50
Hegrenade 1 5 0 0.00% 190 99 52.11% 2119 21.40
P228 1 2 0 0.00% 15 3 20.00% 101 33.67
M249 0 1 0 0.00% 25 1 4.00% 22 22.00
Scout 0 0 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
C4 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 6 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00