Goldel.ko>自贡欢迎你 最后在线
2023.03.13 21:54
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_1
混战积分 193964.20
跳跃积分 1.50
死亡积分 161784.30
生化积分 0
总 积 分 355750.00
下一等级 豆客统帅_2 需94250.00 分
游戏 I D Goldel.ko>自贡欢迎你
所在公会 ko2
玩家来自 四川省自贡市电信
最后在线 2023-03-13 21:54:57
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 1471 (-38)  总积分 4068.6
杀敌 KD 0.82 死亡
337
410
开火 命中率 13.85% 命中
9310
1289
杀敌 爆头率 28.19% 爆头
337
95
死亡 被爆头率 28.78% 被爆头
410
118
埋包 成功率 69.23% 爆破
13
9
拆包 成功率 0% 成功
1
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
588
匪徒 414 (70%) 警察 158 (27%) 观众 16 (3%)
每局杀敌 0.57 每局阵亡 0.70
最先杀敌 47 (7.99%) 最后杀敌 6 (1.02%)
最先阵亡 56 (9.52%) 最后阵亡 9 (1.53%)
 在线时间
11小时14分22秒
每小时杀敌 29.98 每分钟杀敌 0.50
每小时阵亡 36.48 每分钟阵亡 0.61
总伤害值 49166 平均伤害 38.14
每小时伤害 4374.42 每分钟伤害 72.91
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 125 138 57 45.60% 3693 500 13.54% 17100 34.20
AWP 100 92 7 7.00% 1134 132 11.64% 14743 111.69
M4A1 63 68 17 26.98% 2478 345 13.92% 8563 24.82
Deagle 27 74 11 40.74% 594 104 17.51% 4212 40.50
Hegrenade 9 13 0 0.00% 283 151 53.36% 2724 18.04
Knife 5 10 0 0.00% 693 9 1.30% 605 67.22
Glock18 4 7 1 25.00% 244 14 5.74% 511 36.50
USP 3 2 1 33.33% 154 25 16.23% 465 18.60
Famas 1 1 1 100% 31 8 25.81% 232 29.00
MP5navy 0 1 0 0.00% 10 1 10.00% 11 11.00
FlashBang 0 4 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00