DHoo7.team*//中国陆飞 ~ 最后在线
2021.09.16 14:06
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 中尉副营
混战积分 22833.00
跳跃积分 4.20
死亡积分 131.60
生化积分 0
总 积 分 22968.80
下一等级 中尉营长 需31.21 分
游戏 I D DHoo7.team*//中国陆飞 ~
所在公会 代号007军团
玩家来自 广东省惠州市
最后在线 2021-09-16 14:06:58
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2021年混战服总数据统计
 总排名 10541 (-41)  总积分 458.5
杀敌 KD 1.20 死亡
243
202
开火 命中率 16.53% 命中
6871
1136
杀敌 爆头率 37.04% 爆头
243
90
死亡 被爆头率 26.73% 被爆头
202
54
埋包 成功率 0% 爆破
2
0
拆包 成功率 66.67% 成功
3
2
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
313
匪徒 96 (31%) 警察 215 (69%) 观众 2 (1%)
每局杀敌 0.78 每局阵亡 0.65
最先杀敌 38 (12.14%) 最后杀敌 13 (4.15%)
最先阵亡 23 (7.35%) 最后阵亡 3 (0.96%)
 在线时间
5小时24分50秒
每小时杀敌 44.88 每分钟杀敌 0.75
每小时阵亡 37.31 每分钟阵亡 0.62
总伤害值 32917 平均伤害 28.98
每小时伤害 6080.10 每分钟伤害 101.34
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
M4A1 110 80 42 38.18% 3637 529 14.54% 13501 25.52
AK47 81 53 32 39.51% 2001 350 17.49% 11121 31.77
AWP 17 11 0 0.00% 94 23 24.47% 2039 88.65
Deagle 13 21 8 61.54% 196 34 17.35% 1960 57.65
Famas 9 10 2 22.22% 479 64 13.36% 1540 24.06
USP 6 11 5 83.33% 252 35 13.89% 941 26.89
Hegrenade 5 2 0 0.00% 101 91 90.10% 1553 17.07
Glock18 1 7 0 0.00% 53 7 13.21% 74 10.57
Galil 1 0 1 100% 9 3 33.33% 188 62.67
Knife 0 3 0 0.00% 49 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 4 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00