45:DESPISE ALL PLUGIN.# 光光~ 最后在线
2021.04.07 16:40
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 246179.10
跳跃积分 16892.00
死亡积分 9016.10
生化积分 0
总 积 分 272087.20
下一等级 大元帅 需27912.81 分
游戏 I D 45:DESPISE ALL PLUGIN.# 光光~
所在公会 探险悍匪
玩家来自 新疆乌鲁木齐市
最后在线 2021-04-07 16:40:16
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2021年混战服总数据统计
 总排名 1057 (-39)  总积分 8808.6
杀敌 KD 1.24 死亡
3973
3199
开火 命中率 12.39% 命中
122769
15214
杀敌 爆头率 39.94% 爆头
3973
1587
死亡 被爆头率 26.57% 被爆头
3199
850
埋包 成功率 40.0% 爆破
35
14
拆包 成功率 61.54% 成功
13
8
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
5752
匪徒 3513 (61%) 警察 1452 (25%) 观众 787 (14%)
每局杀敌 0.69 每局阵亡 0.56
最先杀敌 395 (6.87%) 最后杀敌 101 (1.76%)
最先阵亡 228 (3.96%) 最后阵亡 73 (1.27%)
 在线时间
109小时46分17秒
每小时杀敌 36.19 每分钟杀敌 0.60
每小时阵亡 29.14 每分钟阵亡 0.49
总伤害值 595662 平均伤害 39.15
每小时伤害 5426.39 每分钟伤害 90.44
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 1961 1591 926 47.22% 72326 8841 12.22% 281041 31.79
AWP 1214 565 330 27.18% 13847 1869 13.50% 186426 99.75
M4A1 333 260 153 45.95% 13173 1712 13.00% 45053 26.32
Deagle 224 496 84 37.50% 4072 718 17.63% 32152 44.78
Glock18 73 60 44 60.27% 1655 353 21.33% 9709 27.50
USP 60 55 37 61.67% 993 266 26.79% 7650 28.76
Hegrenade 58 55 0 0.00% 2460 1285 52.24% 27196 21.16
Knife 26 46 2 7.69% 13323 51 0.38% 3240 63.53
Galil 9 12 5 55.56% 205 29 14.15% 1130 38.97
Famas 7 7 3 42.86% 183 37 20.22% 984 26.59
MP5navy 2 7 0 0.00% 120 21 17.50% 223 10.62
M249 1 1 1 100% 299 11 3.68% 242 22.00
SG552 1 0 1 100% 8 2 25.00% 111 55.50
Scout 0 0 0 0.00% 3 0 0.00% 0 0.00
AUG 0 0 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 39 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00