ZnRrrrr.7entE;)○夕阳→ 最后在线
2022.08.08 21:35
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_3
混战积分 416670.00
跳跃积分 3529.90
死亡积分 88423.80
生化积分 0
总 积 分 508623.70
下一等级 豆客统帅_4 需41376.30 分
游戏 I D ZnRrrrr.7entE;)○夕阳→
所在公会 依然
玩家来自 广东省广州市电信
最后在线 2022-08-08 21:35:26
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有6项荣誉 荣誉榜
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2022年混战服总数据统计
 总排名 172 (9)  总积分 44389.7
杀敌 KD 2.49 死亡
15582
6252
开火 命中率 26.16% 命中
178981
46813
杀敌 爆头率 34.59% 爆头
15582
5390
死亡 被爆头率 24.55% 被爆头
6252
1535
埋包 成功率 76.47% 爆破
68
52
拆包 成功率 100% 成功
3
3
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
11881
匪徒 11199 (94%) 警察 613 (5%) 观众 69 (1%)
每局杀敌 1.31 每局阵亡 0.53
最先杀敌 1980 (16.67%) 最后杀敌 1092 (9.19%)
最先阵亡 638 (5.37%) 最后阵亡 143 (1.20%)
 在线时间
202小时27分49秒
每小时杀敌 76.96 每分钟杀敌 1.28
每小时阵亡 30.88 每分钟阵亡 0.51
总伤害值 2124909 平均伤害 45.39
每小时伤害 10495.26 每分钟伤害 174.92
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 8105 3112 3498 43.16% 107872 27191 25.21% 1024359 37.67
AWP 4154 1125 595 14.32% 14081 5475 38.88% 661225 120.77
M4A1 2159 836 905 41.92% 37880 8777 23.17% 266987 30.42
Deagle 534 870 152 28.46% 7647 1620 21.18% 71837 44.34
Glock18 201 89 130 64.68% 3563 956 26.83% 25370 26.54
Hegrenade 133 42 0 0.00% 2804 1786 63.69% 39038 21.86
Galil 105 41 47 44.76% 1655 421 25.44% 13841 32.88
USP 98 32 47 47.96% 1031 362 35.11% 10324 28.52
Knife 67 35 11 16.42% 2025 114 5.63% 8742 76.68
Famas 12 5 8 66.67% 252 53 21.03% 1748 32.98
SG552 7 2 2 28.57% 84 27 32.14% 807 29.89
MP5navy 1 2 0 0.00% 63 18 28.57% 271 15.06
M249 1 0 0 0.00% 15 8 53.33% 182 22.75
M3 0 1 0 0.00% 4 4 100.00% 56 14.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 7 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 48 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00