[H]*SpArTaCus//-.Esc 最后在线
2021.08.08 10:02
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 上将防长
混战积分 196335.80
跳跃积分 28.50
死亡积分 38435.20
生化积分 32
总 积 分 234831.50
下一等级 元帅 需15168.51 分
游戏 I D [H]*SpArTaCus//-.Esc
所在公会 斯巴达克斯
玩家来自 北京市移动
最后在线 2021-08-08 10:02:46
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2021年混战服总数据统计
 总排名 5544 (-33)  总积分 2345.2
杀敌 KD 1.44 死亡
1477
1025
开火 命中率 17.10% 命中
30930
5288
杀敌 爆头率 33.51% 爆头
1477
495
死亡 被爆头率 31.12% 被爆头
1025
319
埋包 成功率 39.06% 爆破
64
25
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
1846
匪徒 1715 (93%) 警察 77 (4%) 观众 54 (3%)
每局杀敌 0.80 每局阵亡 0.56
最先杀敌 81 (4.39%) 最后杀敌 61 (3.30%)
最先阵亡 56 (3.03%) 最后阵亡 54 (2.93%)
 在线时间
35小时16分02秒
每小时杀敌 41.88 每分钟杀敌 0.70
每小时阵亡 29.06 每分钟阵亡 0.48
总伤害值 195470 平均伤害 36.96
每小时伤害 5542.54 每分钟伤害 92.38
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 911 603 331 36.33% 18961 3431 18.10% 116376 33.92
AWP 247 131 16 6.48% 1135 300 26.43% 35892 119.64
M4A1 160 114 72 45.00% 4991 775 15.53% 21804 28.13
Glock18 59 81 38 64.41% 1588 330 20.78% 8170 24.76
Galil 28 20 7 25.00% 611 118 19.31% 3323 28.16
USP 27 19 15 55.56% 320 76 23.75% 2518 33.13
Famas 15 6 7 46.67% 223 54 24.22% 1664 30.81
Deagle 12 19 5 41.67% 177 42 23.73% 1852 44.10
Hegrenade 7 4 0 0.00% 241 127 52.70% 2472 19.46
MP5navy 4 4 1 25.00% 86 25 29.07% 457 18.28
Knife 3 16 1 33.33% 2589 6 0.23% 505 84.17
MAC10 1 2 0 0.00% 30 3 10.00% 126 42.00
Scout 1 0 0 0.00% 16 5 31.25% 285 57.00
AUG 1 0 1 100% 2 1 50.00% 75 75.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SG552 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
M3 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 4 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00