-DG.80 Gaming.E虎虎 最后在线
2020.06.06 13:47
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少校旅长
混战积分 9169.10
跳跃积分 0.00
死亡积分 37221.20
生化积分 0
总 积 分 46056.90
下一等级 中校副师 需8943.10 分
游戏 I D -DG.80 Gaming.E虎虎
所在公会 怀旧俱乐部
玩家来自 吉林省通化市
最后在线 2020-06-06 13:47:00
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 1740 (34)  总积分 7726.2
杀敌 KD 1.51 死亡
5003
3305
开火 命中率 15.80% 命中
93126
14718
杀敌 爆头率 20.95% 爆头
5003
1048
死亡 被爆头率 26.69% 被爆头
3305
882
埋包 成功率 50.41% 爆破
242
122
拆包 成功率 100% 成功
3
3
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
5545
匪徒 4912 (89%) 警察 257 (5%) 观众 376 (7%)
每局杀敌 0.90 每局阵亡 0.60
最先杀敌 346 (6.24%) 最后杀敌 198 (3.57%)
最先阵亡 257 (4.63%) 最后阵亡 107 (1.93%)
 在线时间
123小时49分22秒
每小时杀敌 40.40 每分钟杀敌 0.67
每小时阵亡 26.69 每分钟阵亡 0.44
总伤害值 706194 平均伤害 47.98
每小时伤害 5703.26 每分钟伤害 95.05
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 2218 823 227 10.23% 14297 2797 19.56% 339038 121.21
AK47 2047 1280 597 29.16% 60184 8457 14.05% 255942 30.26
Deagle 504 934 175 34.72% 6274 1439 22.94% 65783 45.71
Hegrenade 88 32 0 0.00% 2038 1264 62.02% 26229 20.75
M4A1 45 39 10 22.22% 1238 219 17.69% 5386 24.59
Galil 38 41 15 39.47% 1298 208 16.02% 5781 27.79
Glock18 24 31 15 62.50% 956 157 16.42% 3142 20.01
USP 23 27 8 34.78% 467 140 29.98% 2967 21.19
Knife 10 45 0 0.00% 6196 16 0.26% 1154 72.12
Famas 3 2 1 33.33% 114 10 8.77% 285 28.50
MP5navy 2 1 0 0.00% 27 8 29.63% 94 11.75
SG552 1 1 1 100% 12 1 8.33% 81 81.00
XM1014 0 0 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0.00
C4 0 8 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 3 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 41 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00