BItter Crazy|激情四射Gg 最后在线
2024.06.04 21:27
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 232285.00
跳跃积分 20586.70
死亡积分 2470.00
生化积分 0
总 积 分 255341.70
下一等级 大元帅 需44658.31 分
游戏 I D BItter Crazy|激情四射Gg
所在公会 新疆玩家
玩家来自 新疆巴音郭楞州库尔勒市
最后在线 2024-06-04 21:27:35
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有1项荣誉 荣誉榜
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 144 (-8)  总积分 35669.5
杀敌 KD 1.74 死亡
10860
6228
开火 命中率 11.88% 命中
340526
40458
杀敌 爆头率 35.22% 爆头
10860
3825
死亡 被爆头率 29.00% 被爆头
6228
1806
埋包 成功率 26.35% 爆破
167
44
拆包 成功率 73.79% 成功
103
76
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
11423
匪徒 3586 (31%) 警察 6987 (61%) 观众 850 (7%)
每局杀敌 0.95 每局阵亡 0.55
最先杀敌 1058 (9.26%) 最后杀敌 805 (7.05%)
最先阵亡 644 (5.64%) 最后阵亡 468 (4.10%)
 在线时间
219小时41分36秒
每小时杀敌 49.43 每分钟杀敌 0.82
每小时阵亡 28.35 每分钟阵亡 0.47
总伤害值 1499463 平均伤害 37.06
每小时伤害 6825.25 每分钟伤害 113.75
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
M4A1 4409 2025 1945 44.11% 193539 20786 10.74% 555719 26.74
AK47 2633 1508 1178 44.74% 84264 10389 12.33% 349372 33.63
AWP 2574 951 326 12.67% 16173 3108 19.22% 390498 125.64
Deagle 737 1029 246 33.38% 8850 2063 23.31% 94620 45.87
Hegrenade 185 137 0 0.00% 6738 3058 45.38% 65367 21.38
Knife 148 354 23 15.54% 27037 260 0.96% 21200 81.54
USP 116 68 73 62.93% 2233 498 22.30% 15130 30.38
Glock18 39 31 20 51.28% 874 187 21.40% 4502 24.07
Famas 23 14 14 60.87% 721 88 12.21% 3091 35.12
Galil 5 1 3 60.00% 50 14 28.00% 508 36.29
MP5navy 4 1 2 50.00% 143 40 27.97% 532 13.30
C4 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 10 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 92 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00