-H!. PanDora *蜕变′ 最后在线
2024.06.19 19:39
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_2
混战积分 497331.70
跳跃积分 0.00
死亡积分 742.50
生化积分 0
总 积 分 498074.20
下一等级 豆客统帅_3 需1925.80 分
游戏 I D -H!. PanDora *蜕变′
所在公会 *潘朵拉*
玩家来自 广西北海市电信
最后在线 2024-06-19 19:39:49
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 285 (-6)  总积分 25472.4
杀敌 KD 1.21 死亡
16730
13831
开火 命中率 12.81% 命中
635767
81466
杀敌 爆头率 33.01% 爆头
16730
5522
死亡 被爆头率 24.17% 被爆头
13831
3343
埋包 成功率 50.55% 爆破
362
183
拆包 成功率 64.10% 成功
39
25
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
19345
匪徒 16205 (84%) 警察 2747 (14%) 观众 393 (2%)
每局杀敌 0.86 每局阵亡 0.71
最先杀敌 649 (3.35%) 最后杀敌 538 (2.78%)
最先阵亡 727 (3.76%) 最后阵亡 544 (2.81%)
 在线时间
430小时39分44秒
每小时杀敌 38.85 每分钟杀敌 0.65
每小时阵亡 32.12 每分钟阵亡 0.54
总伤害值 2212636 平均伤害 27.16
每小时伤害 5137.75 每分钟伤害 85.63
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
M4A1 10709 8050 3657 34.15% 471213 55495 11.78% 1365734 24.61
AK47 3635 2647 1234 33.95% 114750 14786 12.89% 463941 31.38
Knife 573 1151 52 9.08% 15832 945 5.97% 80629 85.32
Glock18 495 433 289 58.38% 8401 2360 28.09% 59143 25.06
AWP 444 267 62 13.96% 5869 604 10.29% 66947 110.84
Hegrenade 284 204 0 0.00% 9431 5305 56.25% 110359 20.80
Deagle 264 401 63 23.86% 5377 624 11.60% 27583 44.20
USP 219 203 129 58.90% 2777 892 32.12% 25593 28.69
Galil 70 54 25 35.71% 1381 307 22.23% 8952 29.16
Famas 23 25 5 21.74% 480 89 18.54% 2198 24.70
MP5navy 14 9 3 21.43% 225 61 27.11% 1223 20.05
M249 3 2 0 0.00% 43 9 20.93% 213 23.67
P90 2 1 2 100% 49 9 18.37% 313 34.78
Elite 1 0 1 100% 4 1 25.00% 84 84.00
AUG 1 1 1 100% 2 1 50.00% 78 78.00
SmokeGreade 0 40 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 20 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 311 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00