FS._FaiRy!anD#神雕跑不快 最后在线
2021.07.22 17:15
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少将副军
混战积分 98433.80
跳跃积分 0.00
死亡积分 241.40
生化积分 0
总 积 分 98675.20
下一等级 少将军长 需1324.81 分
游戏 I D FS._FaiRy!anD#神雕跑不快
所在公会 全民.公敌
玩家来自 广西来宾市
最后在线 2021-07-22 17:15:55
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2021年混战服总数据统计
 总排名 3660 (-24)  总积分 4939.9
杀敌 KD 1.44 死亡
3198
2220
开火 命中率 10.98% 命中
88163
9676
杀敌 爆头率 21.67% 爆头
3198
693
死亡 被爆头率 30.59% 被爆头
2220
679
埋包 成功率 34.43% 爆破
61
21
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
3928
匪徒 3554 (90%) 警察 178 (5%) 观众 196 (5%)
每局杀敌 0.81 每局阵亡 0.57
最先杀敌 273 (6.95%) 最后杀敌 107 (2.72%)
最先阵亡 105 (2.67%) 最后阵亡 111 (2.83%)
 在线时间
84小时1分33秒
每小时杀敌 38.06 每分钟杀敌 0.63
每小时阵亡 26.42 每分钟阵亡 0.44
总伤害值 462727 平均伤害 47.82
每小时伤害 5506.96 每分钟伤害 91.78
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 1526 591 156 10.22% 12263 1846 15.05% 230132 124.67
AK47 994 792 354 35.61% 35164 3959 11.26% 128348 32.42
Deagle 258 487 66 25.58% 4457 791 17.75% 32019 40.48
M4A1 252 179 74 29.37% 9708 1177 12.12% 30653 26.04
Hegrenade 63 31 0 0.00% 2525 1462 57.90% 27872 19.06
Galil 36 21 14 38.89% 870 166 19.08% 4784 28.82
Glock18 24 15 14 58.33% 836 128 15.31% 3460 27.03
USP 19 16 12 63.16% 305 64 20.98% 2234 34.91
Knife 15 24 0 0.00% 21645 35 0.16% 2036 58.17
Famas 4 6 1 25.00% 61 8 13.11% 301 37.62
SG552 2 1 1 50.00% 81 6 7.41% 183 30.50
P90 2 2 1 50.00% 66 13 19.70% 223 17.15
XM1014 2 1 0 0.00% 20 6 30.00% 222 37.00
AUG 1 1 0 0.00% 109 8 7.34% 170 21.25
MP5navy 0 1 0 0.00% 12 0 0.00% 0 0.00
M3 0 0 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 39 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 6 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 5 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00