<<<<<Ben---Niao>>>>> 最后在线
2020.08.07 03:47
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少尉排长
混战积分 2290.10
跳跃积分 0.00
死亡积分 8525.04
生化积分 0
总 积 分 10727.74
下一等级 中尉副连 需2272.27 分
游戏 I D <<<<<Ben---Niao>>>>>
所在公会 未加入
玩家来自 贵州省遵义市
最后在线 2020-08-07 03:47:00
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 12344 (-88)  总积分 347.6
杀敌 KD 0.52 死亡
221
428
开火 命中率 12.52% 命中
7092
888
杀敌 爆头率 24.89% 爆头
221
55
死亡 被爆头率 28.97% 被爆头
428
124
埋包 成功率 25.00% 爆破
4
1
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
727
匪徒 331 (46%) 警察 334 (46%) 观众 62 (9%)
每局杀敌 0.30 每局阵亡 0.59
最先杀敌 6 (0.83%) 最后杀敌 1 (0.14%)
最先阵亡 5 (0.69%) 最后阵亡 10 (1.38%)
 在线时间
17小时13分41秒
每小时杀敌 12.83 每分钟杀敌 0.21
每小时阵亡 24.84 每分钟阵亡 0.41
总伤害值 33837 平均伤害 38.10
每小时伤害 1964.06 每分钟伤害 32.73
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 94 117 7 7.45% 928 123 13.25% 13454 109.38
AK47 34 60 15 44.12% 2234 176 7.88% 5481 31.14
M4A1 34 60 14 41.18% 1833 178 9.71% 4301 24.16
Deagle 33 114 9 27.27% 873 136 15.58% 4782 35.16
Hegrenade 10 8 0 0.00% 202 154 76.24% 3364 21.84
USP 6 27 3 50.00% 355 53 14.93% 1066 20.11
Glock18 3 24 2 66.67% 243 41 16.87% 533 13.00
Galil 3 3 2 66.67% 50 5 10.00% 248 49.60
M249 2 1 2 100% 205 10 4.88% 335 33.50
SG552 2 2 0 0.00% 43 8 18.60% 168 21.00
Famas 1 3 1 100% 60 2 3.33% 129 64.50
MP5navy 0 0 0 0.00% 57 0 0.00% 0 0.00
Knife 0 2 0 0.00% 11 1 9.09% 55 55.00
XM1014 0 1 0 0.00% 3 2 66.67% 28 14.00
Elite 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 4 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00