Color~|叁狼哥GTR 最后在线
2024.02.15 22:48
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 263663.60
跳跃积分 2653.00
死亡积分 10243.70
生化积分 6.5
总 积 分 276566.80
下一等级 大元帅 需23433.21 分
游戏 I D Color~|叁狼哥GTR
所在公会 七彩阳光
玩家来自 宁夏移动
最后在线 2024-02-15 22:48:15
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 140 (-12)  总积分 12918.3
杀敌 KD 1.09 死亡
408
374
开火 命中率 18.47% 命中
4239
783
杀敌 爆头率 13.73% 爆头
408
56
死亡 被爆头率 25.13% 被爆头
374
94
埋包 成功率 33.33% 爆破
3
1
拆包 成功率 37.50% 成功
8
3
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
570
匪徒 199 (35%) 警察 360 (63%) 观众 11 (2%)
每局杀敌 0.72 每局阵亡 0.66
最先杀敌 43 (7.54%) 最后杀敌 12 (2.11%)
最先阵亡 30 (5.26%) 最后阵亡 12 (2.11%)
 在线时间
11小时42分05秒
每小时杀敌 34.87 每分钟杀敌 0.58
每小时阵亡 31.96 每分钟阵亡 0.53
总伤害值 61758 平均伤害 78.87
每小时伤害 5277.84 每分钟伤害 87.96
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 338 211 31 9.17% 1294 395 30.53% 50042 126.69
Deagle 17 71 10 58.82% 294 43 14.63% 2303 53.56
M4A1 13 16 4 30.77% 606 85 14.03% 2031 23.89
USP 11 19 4 36.36% 331 54 16.31% 1452 26.89
Scout 10 8 2 20.00% 52 21 40.38% 1621 77.19
Hegrenade 9 5 0 0.00% 245 136 55.51% 2735 20.11
AK47 4 11 2 50.00% 176 26 14.77% 777 29.88
Knife 3 9 1 33.33% 1140 4 0.35% 382 95.50
Glock18 3 4 2 66.67% 91 19 20.88% 415 21.84
Famas 0 1 0 0.00% 7 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 17 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
MP5navy 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
M3 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00